Targi Przemysłów Kreatywnych Szczecin 2014

W dniach 27-28 marca 2014 r. w salach futurystycznego budynku Service Inter-Lab przy ulicy Cukrowej w Szczecinie odbędzie się bezprecedensowa impreza wystawiennicza: Pierwsze Zachodniopomorskie Targi Przemysłów Kreatywnych 2014. Zjednoczone siły przedsiębiorstw kreatywnych, uczelni oraz samorządu zaprezentują siłę regionalnej kreatywności. To przykład porozumienia i współpracy pozornie odległych sobie środowisk i niewątpliwie wymierna korzyść dla wszystkich.

Po co regionowi targi kreatywne?

Przemysły kreatywne to od kilku lat oczko w głowie Europy. Zakłada się, że tworzone wartości intelektualne, innowacyjność i kreatywność europejskich przedsiębiorstw mają bezpośrednio wpływać na konkurencyjność gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej, co z kolei pozwoli dogonić rozwinięte w tym zakresie gospodarki azjatyckie oraz amerykańską. To nie tylko pobożne życzenia. Dyrektywy Komisji Europejskiej bezpośrednio wyznaczają przemysły kreatywne jako jedną z preferowanych inteligentnych specjalizacji w kolejnej perspektywie finansowej dla Polski. Również podczas niedawno zakończonych konsultacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, władze samorządowe wyraźnie wskazały przemysły kreatywne jako część usług opartych na wiedzy, które stanowić będą jedną z kilku podstawowych specjalizacji Pomorza Zachodniego. Perspektywy dla rozwoju rodzimych branż kreatywnych wydają się być świetne, jednak pod kilkoma szczególnymi warunkami, które można podsumować jednym zdaniem: zagwarantowania mierzalnego i wyraźnego wzrostu zachodniopomorskiej gospodarki.

Nadszedł czas by odpowiedzieć na wielkie pytanie: w jaki sposób przedsiębiorstwa kreatywne, zwykle mikro, małe i średnie podmioty mogą przyczynić się do zbudowania gospodarczej siły regionu? Odpowiedź jest kompleksowa: musimy się organizować, wspierać i integrować, poznawać siebie i lokalnych parterów strategicznych, robić wspólne interesy, wykorzystywać lokalne zasoby rynku pracy, angażować absolwentów, potencjał technologiczny, naukowy, kulturalny i artystyczny i w oparciu o to istniejące (całkiem niezłe) zaplecze, budować autorski, wartościowy know-how. W wielkim skrócie, ta wyliczanka składa się na strategię działalności Klastra Przemysłów Kreatywnych, od blisko dwóch lat działającego przy Północnej Izbie Gospodarczej. Silne przemysły kreatywne to dla regionu większe zyski, większe podatki, mniejsze bezrobocie wśród wykształconych, mniejsza emigracja do innych ośrodków, dobry wizerunek i ważna karta w negocjacjach z inwestorami zewnętrznymi. To również ważny bodziec cywilizacyjny. Cyklicznie organizowane targi kreatywne to efektywne narzędzie do uzyskania i pogłębiania tych pozytywnych efektów.

Klaster Kreatywny podnosi poprzeczkę

Klaster Przemysłów Kreatywnych postawił sobie za zadanie opiekę nad blisko setką firm kreatywnych zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej. Do tej pory zorganizował osiem szkoleń, dwa spotkania z władzami samorządowymi najwyższego szczebla, otworzył filię w Koszalinie, opublikował kilkanaście artykułów prasowych na temat różnych problemów branżowych, do tego dodać należy comiesięczne spotkania Zarządu i udział w spotkaniach Rady Północnej Izby Gospodarczej, uczestnictwo w kilkunastu konferencjach, badaniach naukowych oraz niezliczone spotkania i rozmowy osobiste.

Czas pójść krok dalej – Klaster dojrzał do kolejnego wyzwania. Firmy z branż kreatywnych, z uwagi na swoją wielkość, mają zwykle ograniczone możliwości prezentowania swoich usług i osiągnięć. Targi Przemysłów Kreatywnych pozwolą przedsiębiorcom na osiągnięcie mierzalnych zysków: zaoferowania swoich usług i produktów klientom, poznania ich preferencji i oczekiwań, jak również poznania siebie nawzajem. Z kolei goście targów poznają potencjał kreatywny lokalnych firm, dzięki czemu będą mogli z niego korzystać w przyszłości. Na targach pojawią się przedstawiciele działów reklamy i marketingu zachodniopomorskich firm oraz mediów, przedstawiciele uczelni i władz samorządowych zajmujący się promocją, a także firmy prowadzące projekty unijne. Nawiązanie bezpośredniej, osobistej współpracy z lokalnymi firmami będzie dla nich wygodniejsze i efektywniejsze, niż z dostawcami z oddalonych miejsc, znanymi tylko z materiałów reklamowych lub Internetu. Jakże często poszukują oni dostawców poza regionem tylko dlatego, że nie mają wystarczających informacji o lokalnych dostawcach. Ponadto, informacja o targach zostanie przekazana do izb handlowych i placówek konsularnych w Berlinie, Kopenhadze i Malmo. To nie koniec korzyści. W organizację Targów zaangażowały się uczelnie: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Service Inter Lab oraz Katedra Nowych Mediów Akademii Sztuki, oferujące przedsiębiorcom szeroki wachlarz usług, w tym dostęp do swojego zaplecza naukowego i specjalistycznych pracowni, a także programy staży i praktyk studenckich. Tak bliska, obiecująca współpraca świata nauki ze small-biznesem to prawdziwy fenomen organizowanych targów.

Festiwal kreatywności

To nie będą kolejne nudne Targi. Formuła ekspozycji zakłada prezentację unikalnych, inspirujących, autorskich, często publikowanych po raz pierwszy pomysłów i idei, stworzonych przez zachodniopomorskie firmy i dedykowanych wyłącznie klientom biznesowym. Na gości czeka mnóstwo niespodzianek, a organizatorzy obiecują, że nikt nie wyjdzie z pustymi rękami. Stąd pewne ograniczenie – targi będzie można odwiedzić wyłącznie na zaproszenie.

Zapraszamy serdecznie – zaproszenia oraz program targowy dla członków Północnej Izby Gospodarczej będą do odebrania w biurze Północnej Izby Gospodarczej oraz w recepcji targów na parterze budynku Service Inter Lab podczas imprezy.

Targi w liczbach:

Data: 27-28 marca 2014r.

Godziny otwarcia: 10.00-17.00

Miejsce: Service Inter-Lab, ul. Cukrowa 8, Szczecin

Liczba Wystawców: ok. 40

Branże: reklama, projektowanie graficzne, projektowanie stron www, eventy, outdoor, gadżety, wydawnictwa, drukarnie, media, lektorzy, startup’y, nietypowa reklama, catering, agencje muzyczne.

Liczba wysłanych zaproszeń: 5000

Imprezy towarzyszące: warsztaty i spotkania

baner_prostokat